HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB:79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

 

Zagreb, 23.07.2018. godine

  

PRAVILA  NAGRADNIH NATJEČAJA

objavljenih u OK!-u br. 319

  

1.  Predmet Pravila

1.1.         HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradne natječaje u izdanju OK! br. 319 (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaji), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnim natječajima, rokove za ostvarivanje prava na nagrade i druga pitanja važna za priređivanje nagradnih natječaja i sudjelovanja u istim. Svrha priređivanja nagradnih natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog izdanja OK!

1.2.         Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena 23.07.2018. godine na web stranici Priređivača www.okjeok.hr  

 

2.  Nagradni natječaji

2.1.             Nagradni natječaji organiziraju se u tiskanom izdanju OK! u razdoblju od 23.07.2018. do 13.08.2018. godine.

2.2.             Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji  koji se prijave od 23.07.2018. do 13.08.2018. godine do 10 sati, putem kupona objavljenih u OK!-u br.319 na stranici 65. i pošalju jedan ili više kupona zajedno sa svojim podacima (ime i prezime, adresu i broj telefona) te napišu kreativni odgovor na pitanje zašto baš oni zaslužuju nagradu. Uz kupon ili kupone za nagradne natječaje potrebno je poslati i kupon privole koji ispunjava roditelj ili zakonski  skrbnik te time daje svoj pristanak da dijete sudjeluje u nagradnom natječaju i da se njegovi/njezini osobni podaci objave u idućem broju u slučaju osvojene nagrade.

2.3.             Odabir pobjednika provest će žiri u sastavu od 3 člana, koji će prema kriteriju kreativnosti odgovora odabrati dobitnike/ce. Odluka žirija je konačna.

2.4.             Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena u časopisu OK! broj 320., dana 27.08.2018.

2.5.             Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

Nagrade iz filma (Film " Eddie zvan orao " – majica; film "Rode" - šilterica; film

"Istjerivači duhova - šilterice; film "Spiderman" – privjesak za ključeve, naljepnice; film "Annabelle" – ogledalce; film „Monte Carlo“ – sunčane naočale; DVD "Anka", DVD "Himalaja", i DVD "Pustolovine K-9".)

* 2 x Soho ruksak

* Deichman poklon bon 300 kn

* 15 x OK! majica

* Tablet Samsung Galaxy Tab E T560

* Sat Avon

* 2 x narukvica Avon

* 1 CD „“Souldier“

* 6 x Nivea Black&White dezodorans

* 2 x Avon miris

* 3 x Hair Food maska

* Nuxe sun ulje

* 3 x Nivea suhi šampon

* Samsung Bottle bežični zvučnik

* 3 x nakit Cloud & Co

* 5 x essence poklon paket

*2 x Luftić i ručnik SOHO

*2 x knjiga „Lažljivac među nama“

* 3 x OK! poklon paketa (majica + promo materijal)

* Mobitel Zenfone 3 max

               

 

2.6.             Odgovori koji pristignu na adresu OK!, Koranska 2, 10000 Zagreb bez podataka o sudionicima nagradnih natječaja, kupona privole roditelja ili zakonskog skrbnika ukoliko je sudionik maloljetan i kreativnog odgovora smatrat će se nevažećima.

 

3. Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima

3.1.         U nagradnim natječajima mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina uz pisanu privolu roditelja ili zakonskog skrbnika.

3.2.        Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnim natječajima neograničeni broj puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3.         Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnim natječajima niti biti dobitnici nagrada.

                                                  

4.  Preuzimanja nagrada

4.1.        Dobitnici nagrada koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će obaviješteni objavom u idućem broju OK!-a, br. 320, 27.8.2018. o osvajanju nagrade.

4.2.        Sve nagrade šalju se poštom na kućnu adresu dobitnika.

4.3.        Dobitnici preuzimaju nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

 

                                                5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1.        Podatke iz točke 2.2. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i

                radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2.         Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.3.        Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu

 ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju

zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne

 podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i

 uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u

skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o

sljedećem:

-       Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

-       Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939;

-       U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

-       Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

-       Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

-       Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4.        Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se

                odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb,

                Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939.

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih

podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na

sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

 

6. Troškovi

6.1.         Priređivač nagradnih natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do slanja dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično, ako su potrebni.

6.2.         U trenutku preuzimanja nagrada, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrada ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7.  Posebne situacije

7.1.         Priređivač može zastati s provođenjem nagradnih natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnih natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaji nastave sukladno s ovim Pravilima.

 

8.  Rješavanje sporova

8.1.       Sudjelovanjem u Nagradnim natječajima svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih   Pravila.

8.2.       Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

 

9. Stupanje na snagu

9.1.         Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na www.okjeok.hr, dana 23.07.2018. godine.

9.2.         Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

HANZA MEDIA  d.o.o.
Marko Smetiško, predsjednik uprave
Ana Hanžeković, članica uprave