GLAVNI UREDNIK PORTALA
Neven Kepeski

UREDNICE PORTALA
Andreja Šturlić
Sanja Matasić

KONTAKT ZA ČITATELJE

Tel: + 385 1 610 3330

NAKLADNIK
HANZA MEDIA d.o.o.
Zagreb, Koranska 2
MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisen banci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA
Marko Smetiško (predsjednik Uprave)
Ana Hanžeković (članica Uprave)

NADZORNI ODBOR
Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić

IZDAVAČKI SAVJET
Damir Boras 
Petar Miladin
Davor Majetić

DIREKTOR IZDAVAŠTVA
Tomislav Wruss

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA
Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnja)
Drago Havranek (medijska produkcija i Cropix)

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA
Dejan Orešković

DIREKTOR PRODAJE DIGITALNIH MEDIJSKIH RJEŠENJA
Zoran Krečar

CROPIX FOTO SERVIS
Tel: 01/610 3117, 01/610 3090
Fax: 01/610 3033
Web: www.cropix.hr
e-mail: cropix@hanzamedia.hr

VODITELJICA PRODAJE PRINT MEDIJSKIH RJEŠENJA
Nikolina Štor Majstorović
nikolina.stormajstorovic@hanzamedia.hr

SLUŽBENICI ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Hrvoje Lovrenčić, voditelj pozivnog centra
hrvoje.lovrencic@hanzamedia.hr
tel: 01/617-3661
fax: 01/617-3958

Krešimir Jukić, manager promocije
kresimir.jukic@hanzamedia.hr
tel: 01/617-3886
fax: 01/617-3827

Helena Vince Ćurko, voditeljica marketinga digitalnih izdanja
helena.vince.curko@hanzamedia.hr
tel: 01/610-3943